Асфалтови настилки – експлоатационни свойства и характеристики, подобрени чрез полимер-модифициран битум.

Picture3 1

Повсеместната модернизация и глобализация, на които сме съвременници, променят изцяло ежедневието на съвременния човек към все по-динамично. Това се усеща значително и във все по-натоварения пътен трафик, който вече е присъщ дори и на малките населени места. Връщайки се години назад ще установим, че по същите пътища, които използваме днес, са се движили много по-малко автомобили, а характерното за наши дни движение на тежкотоварни автомобили е било абсолютна рядкост.

Picture1 1

Асфалтовите настилки обикновено са многослойни, за да могат адекватно да предават натоварването от движението на превозните средства към пътната основа. Състоят се от инертни материали и свързващ битум.

Експлоатационните свойства на асфалта зависят основно от сцеплението между интерния материал и битума и способността му да издържа на напрежения. Най-ценното свойство на битумът е неговата адхезионна способност – слепващия ефект, който притежава.

Постоянното увеличаване на обема и интензивността на трафика, както и повишаващите се скорост и тегло на превозните средства и товарите, въздействат и причиняват ускорена амортизация и разрушаване на пътните настилки.

Тези обстоятелства налагат промяна и в изискванията към пътната настилка – тя трябва да бъде все по-здрава, по-устойчива и висококачествена, за да може да отговори на реалните експлоатационни условия.

За да бъде в крак с изискванията на времето, пътната индустрия постоянно се променя и иновациите в нея не спират. С по-високо качество, по-съвременен и адекватен за времето си, е разработения и впоследствие все по-масово използван полимер-модифицирания битум (ПМБ), който има подобрени свойства и характеристики в сравнение с обикновения.

Полимер-модифицираният битум съдържа полимерни добавки, благодарение на които може да се прилага при различни климатични условия и е устойчив при много по-високи температури. При него процесите на стареене са забавени (увеличени са с 30%) и има висока издръжливост на деформации. Полимерните добавки реално не променят химичния състав на битума, освен че надграждат структурата му, подобрявайки голяма част от неговите физични свойства, осигурявайки му по този начин много допълнителни полезни характеристики.

Полимер-модифицираният битум може да има много сфери на приложение, но се използва предимно за производството на асфалтови смеси, предназначени за пътища с тежко интензивно движение, летища и автомагистрали. Основните фактори, с които трябва да бъде съобразен изборът на ПМБ са климатичните условия и натоварването на пътя.

Полимер-модифицираният битум обикновено се произвежда чрез комбиниране на битум с кополимер стирен-бутадиен-стирен (SBS). Добавянето на полимера прави битума по-еластомерен, а някои от желаните свойства на полимер-модифицирания битум включват подобрена здравина, кохезивност и устойчивост на деформация, както и по-малка температурна чувствителност от обикновения битум. Това е особено важно за приложенията на настилката, тъй като материалът не започва да омеква и деформира при високи температури и едновременно с това запазва своята обработваемост и гъвкавост при по-ниски температури.

В сравнение с традиционните пътни битуми, полимер-модифицирания битум е предназначен да осигури по-добро сцепление с каменната фракция, подобрена устойчивост на деформация, по-голяма устойчивост на пътната настилка срещу изронване и коловозообразуване и пукнатини съответно при високи и ниски температури.

Полимер-модифицираният битум осигурява направата на асфалтови настилки с отлични физико-механични свойства, предназначени за пътища с висока ефективност и изисквания за тежък трафик в условията на високи температурни колебания.

Основни предимства на полимер-модифицирания битум в пътното строителство:

  • Подобрено сцепление между свързващо вещество и агрегати, увеличена износоустойчивост на пътната настилка
  • Подобрена устойчивост на пукнатини и оголване/изронване
  • Подобрена устойчивост срещу остатъчни деформации (коловозообразуване) вследствие високи температури или тежък трафик
  • Повишена устойчивост на стареене / издръжливост
  • Намаляване честотата на пътните ремонти, респ. намаляване разходите по поддръжката на пътя
  • По-дълъг експлоатационен срок
Picture2 1
Picture3 1