БАИС чества 20 години от своето създаване

Picture9

На 21.04.2023 г. Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/ отбеляза 20 години от своето създаване.

Събитието беше уважено от много официални лица и представители на браншови организации в строителния сектор. Гостите бяха посрещани от инж. Цанко Миланов, председател на УС на БАИС и инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на асоциацията.

При откриването на събитието инж. Йордан Николов напомни, че основната цел, записана в Устава на сдружението, е подобряване на качеството и надеждността на използваните материали и извършените работи в бранша.

Проф. д-р инж. Димитър Назърски, един от учредителите на БАИС, сподели, че в рамките на тези 20 години асоциацията се е наложила в бранша, търсена е от него, а фирмите, както в сферата на изпълнението, така и в продажбата и дистрибуцията на строителни продукти, са сред най-добрите в областта на изолационните системи в строителството. Професорът не спести и своите опасения, че макар в момента да има предлагане на добри материали и технологии, проблемът е в качеството на изпълнението на строителните работи, което идва от 2 неща: от една страна в строителните проекти липсват основни точки, а от друга страна е големият проблем с липсата на квалифицирани работници и квалифицирани технически лица, които да следят за изпълнението на проекта.

Последваха поздравителни адреси от г-н Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара, г-н Цветан Симеонов, председател на Българска-търговско промишлена палата, инж. Илиян Терзиев, председател на Камара на строителите в България, г-жа Ренета Николова, прокурист и главен редактор на вестник „Строител“, арх. Борислав Борисов, заместник – председател на Камара на Архитектите в България и г-н Иван Велков председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация и член на Renovate Bulgaria.

Официалната част продължи с раздаването на почетни плакети за заслуги към дейността на асоциацията.

Последваха разрязването на  тортата по случай юбилея на БАИС, както и много танци и празнично настроение, продължили до късно вечерта.