Битумна емулсия за възстановяване на асфалтови настилки

Битумна емулсия за възстановяване на асфалтови настилки

ESHA ROAD LIFT е бързо-разпадаща се полимер-модифицирана битумна емулсия, предназначена за запечатване/уплътняване на капилярни пукнатини на стари и износени асфалтови настилки, едновременно с това покрива и стабилизира оголената повърхност на агрегатните примеси, възстановявайки / реновирайки по този начин асфалтовото покритие, като удължава периода на жизнения му цикъл и експлоатационна годност.

Приложение

ESHA ROAD LIFT се прилага чрез машинно пръскане, както на закрити, така и на външни асфалтови повърхности. На малки площи нанасянето може да се направи с подходяща четка или валяк. Преди полагане се препоръчва съдържанието на опаковката да се разбърка внимателно до пълно хомогенизиране на сместа. Повърността за обработка трябва да е суха и чиста, доколкото е възможно, без наличието на прах, насипни или несвързани материали. Дупки, неравности, отвори и други недостатъци на основата се възстановяват чрез запълване със студена асфалтова смес ESHAFILL. Полагането се извършва чрез нанасяне на равномерен слой с приблизителен разход от 250 до 500 г/м2 в зависимост от структурата и грапавостта на асфалтовата настилка, при метеорологични условия без прогноза за валежи от дъжд и при температура на околната среда над 10°С. Пълно втвърдяване се постига за около 1 час след полагането на емулсията.

Готовата повърхност трябва да има плътен черен цвят, да не е лепкава на допир, да не оставя отпечатък и да не съдържа видимо течен материал в пролуките между повърхностните елементи на настилката. Описания метод на полагане може да се повтори на интервали след визуален преглед на асфалтовото покритие, за да се увеличи максимално остатъчния период на неговото използване, допринасяйки по този начин за икономическата ефективност на проекта.

11

Технически характеристики

Показатели Резултат Метод

на изпитване

Външен вид Тиксотропна паста Наблюдение
Цвят Кафяв Наблюдение
Вид на филма след изсъхване Еластомерен Наблюдение
Остатък на твърди вещества след изпарение 45-48 % EN 1428
Точка на омекване на остатъка (R+B) > 80 °C EN 1427
Пенетрация на остатъчното/твърдото вещество < 50 dmm EN 1426
Полярност на частиците на битумната емулсия Анионни (pH 8,5-9) EN 1430
Време за изсъхване (при интензивна облачност) ≤ 60 мин. Наблюдение

Съхранение

ESHA ROAD LIFT се съхранява в закрити и защитени помещения при температура от +5 °C до 35 °C

Опаковка

ESHA ROAD LIFT се предлага в

  • Кофа 18 кг
  • Варел 200 кг

ЕСХА БЪЛГАРИЯ ООД

София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров № 162

Τel: (02) 979 11 19, (02) 979 11 80

www.esha.bg, e-mail: info@esha.bg

_________________________________________________________________________

Информацията, съдържаща се в тази листовка е, доколкото ни е известно, вярна и надеждна и се базира на сегашното ниво на нашите знания и опит. Според предприетите действия и методи, както и начини на приложение, върху които ние нямаме влияние, крайния резултат и стойностите за разход са предмет на отклонение. Затова за най-добри резултати, преди употреба, трябва да се направи пробно нанасяне от потребителя при реалните условия на преработка и приложение