Част 2:Уплътняване на фуги и пукнатини в асфалтови и бетонови настилки

на фуги

Уплътняване на фуги и пукнатини в бетонови настилки. Фугите са важен елемент в строителството. Те свързват отделните строителни елементи, като основното им предназначение е да поемат всички движения и деформации породени от свиване, разширяване, слягане на конструкцията след изграждане, различни натоварвания по време на експлоатация, температурни и сеизмични въздействия, хетерогенност на почвите в основата и […]

Част 1:Уплътняване на фуги и пукнатини в асфалтови и бетонови настилки

на фуга при връзка асфалт бетон – пътни мостове

Фугите са важен елемент в строителството. Те свързват отделните строителни елементи, като основното им предназначение е да поемат всички движения и деформации породени от свиване, разширяване, слягане на конструкцията след изграждане, различни натоварвания по време на експлоатация, температурни и сеизмични въздействия, хетерогенност на почвите в основата и т.н., и така да предотвратяват напукване и разрушаване […]