Геотекстили

Геотекстилите са широко използвани в строителството продукти, като най-често приложение намират при изпълнение на пътни съоръжения, хидротехническо строителство, системи за дренаж и филтрация, строителство на сметища, земни работи (насипи) и др.

Основните функции на геотекстилите са разделяне, филтриране, дрениране, защита, армиране (усилване) и поемане (абсорбиране) на напрежения.  

Разделяне

Механичните свойства и дълготрайността на геотекстилите ги прави предпочитани в качеството им на разделящ слой. Високоякостният и същевременно гъвкав геотекстил, положен между различни слоеве на конструкцията, възпрепятства движението и смесването на материалите, едновременно позволявайки на водата да преминава свободно през него. По този начин се повишава носещата способност на конструкцията, което в крайна сметка води до стабилизация на основата.

fibertex img1
Филтриране

Характерният за геотекстилите размер на порите (отворите) е проектиран да задържа твърдите частици, без да спира водата, като дори по време на интензивна хидравлична активност се осигурява хомогенността на различните слоеве. Това е особено важно, т.к. смесването на слоевете намалява носещата способност на конструкцията. Водният поток се регулира с минимални загуби на налягане.

fibertex img2
Дрениране

Геотекстилите имат такива хидравлични свойства, които позволяват излишната вода да бъде изведена от конструкцията. Използването на дрениращи геотекстили осигурява постояненно оттичане на течности при минимална загуба на налягане.

fibertex img3
Защита

Отличната якост на пробиване и опън прави геотекстилите идеални за защита на хидроизолационни мембрани от разкъсване при натоварване от отпадъци или други товари. Геотекстилът оказва съпротивление на удължение и преразпределя локални натоварвания от страна на горния слой. По този начин защитеният слой е подложен на по-малко натоварване, което снижава риска от разкъсване.

fibertex img4
Армиране

Механичните свойства на геотекстилите ги прави идеални за армиране на насипи и други земни конструкции. Усилването с правилно избрания геотекстил предпазва от разрушаване стръмните земни насипи.

fibertex img5
Поемане (абсорбиране) на движенията

За тази функция се предлагат гъвкави, пропити с битум, нетъкани материали, специално разработени за поемане на напрежения, както в нови пътни конструкции, така и в пътното поддържане, т.к. абсорбират движения в слоевете на пътя и по този начин възпрепятстват образуването на нови пукнатини над пукнатините в стария слой. Битуминизираният геотекстил образува хидроизолационен слой, който не допуска проникване на вода в долните слоеве, благодарение на което не се намалява носещата им способност.

fibertex img6