ЕСХАПРЕН-XS – НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ПОЛИМЕР-МОДИФИЦИРАН БИТУМ

32ш

инж. химик Илиас Алупис

Ръководител отдел „Проучване и развитие”

на фирма Алфа Алфа Енерджи С.А. (ЕСХА Гърция)

Сцеплението на пътната настилка, осигуряването на нормално придвижване по нея, бързото оттичане на дъждовните води, издръжливостта на тежък трафик и високи скорости, устойчивостта на високи или ниски температури и природни стихии, както и химическата издръжливост на петролни деривати и соли са някои от качествените изисквания, които трябва да бъдат гарантирани от пътните инженери и проектанти без никакви компромиси.

През последните години използваният в миналото обикновен асфалт бе изместен от нови смеси с еластомерно модифициран битум с отлични резултати на приложение, издръжливост и сигурност. Надеждността и предимствата на полимер-модифицирания битум придават на крайното асфалтово покритие специфични предимства като повишена устойчивост на образуването на улеи (коловози) от колелата на превозните средства, намаляване на честотата на образуване на пукнатини, еластична възвращаемост (която води до намаляване на трайната деформация, повишава слепването на фракциите – и така увеличава устойчивостта на стареене на покритието) и като резултат – удължен живот на настилката до 2-3 пъти.

Отделът за проучвание и развитие на ЕСХА разработи нова подобрена структура на еластомерен битум с търговското наименование ЕСХАПРЕН-XS. С ползването на макромолекулни добавки в комбинация с SBS се постигна увеличаване стабилността на съхранение, намаляване на вискозитета, улесняване на уплътняването при валиране, отчетливо повишаване на устойчивостта на коловозообразуване от колелата на превозните средства, намаляване на температурата на валиране, енергийни ползи (намалени стойности на температурата за производство на асфалтовата смес), намаляване на вредите върху околната среда (емисии на СО2 и дим, както и подобряване на условията за труд).

Увеличената точка на омекване води до по-голяма стабилност при високи температури едновременно със стабилизиране точката на пенетрация. Това подобрява издръжливостта на настилката след термичната обработка, което е сред основните предимства на ЕСХАПРЕН-XS, без да се намалява еластичната възвращаемост спрямо тази преди термична обработка.

Намаляването на вискозитета на еластомерният асфалт води до намяляване на температурата при валиране с 15-20oC, а от друга страна увеличаването на точката на омекване и стабилизирането на точката на пенетрация води до по-голяма устойчивост при вертикални товари, което означава и по-голяма устойчивост спрямо образуването на улеи от колелата на превозните средства, без при това да се жертва значителна част от еластичните способности.

Най-важно е продължителнотото запазване на свойствата на битума – фактор, считан за особено полезен, когато поради ред причини (дъждовно време, поддръжка на машините и др.) асфалта трябва да остане на съхранение в депото при температура от 170°С за период по-голям от два дена. Съхранението при такива температури, дори за кратко, неизбежно води до спад на качеството на характеристиките на еластомерният асфалт. С употребата на ЕСХАПРЕН-XS това намаляване на качеството става незначително спрямо технологичните и екологични предимства, които предлага, допринасяйки от една страна за надеждността и издръжливостта на проекта и за намаляването на емисиите на СО2 от друга.

Като допълнение на всичко казано досега идват и резултатите от проучването на образуването на улеи от колелата на превозните средства, направено съвместно с Регионалната Лаборатория на Обществени Строежи на гр. Ламия при температура от 45°С. Отчетлива е и значителната разлика в отпечатъците, получени след края на опитите.

Не на последно място трябва да се подчертае и повишената керосиноустойчивост на асфалтовите смеси, приготвени с новото поколение ЕСХАПРЕН-XS, което го прави логичен избор за асфалтиране на специфични терени, като летища или площадки за паркиране на самолети и др. Опитите, проведени в лабораторията Ergotest показаха обща загуба на маса след 15 дни от само 3,3 % за ЕСХАПРЕН-XS, без никаква загуба на зърна от каменната фракция.

Подобрени материали, като ЕСХАПРЕН-XS, се използват все по-широко и доказано способстват и осигуряват ефективност и продължителен експлоатационен живот на пътните настилки.

Сред примерите за приложение на еластомерен битум в Гърция, които категорично доказват сигурността и издръжливостта му във времето са моста на Халкида, летище Елинико, три моста на река Кифисос, Аттики Одос, пътя Вари – Коропи, магистралата Атина – Солун (20 километра в местност Рахес), летище Араксос, магистрала Егнатия-Одос (мост Вотоносиу), летище на гр. Ираклио, летище на остров Родос и други.

1
2