За нас

Alfa Alfa Energy S.A. е изградила съвременна индустриална база и съоръжения за производството на пълна гама хидроизолационни продукти. Производствения комплекс, заедно с складовите площи и административната сграда са разположени на изцяло собствен терен от 15 500 кв.м.

Продуктовата гама включва полимер-битумни хидроизолационни мембрани (SBS, APP, оксидирани, самозалепващи се) с годишен производствен капацитет от над 9 000 000 кв.м., течни битумни и полимерни продукти за хидроизолация и защита на строителни конструкции, уплътнителни материали за фуги (акрилни, епоксидни, полиуретанови и полисулфидни), както и пътни битумни емулсии и полимер-модифицирани битуми (ПМБ) с приложение в изграждането на пътища, мостове, летища и др. инфраструктурни обекти.

Alfa Alfa Energy S.A. също така произвежда и полиуретанови (PU) топлоизолационни плоскости в производственото предприятие на дъщерното си дружество Vapotherm Ltd, разположено на площ от 5 000 кв.м. в Елефсина, Атика, Гърция.

Освен производството, компанията търгува с различни други хидроизолационни, топлоизолационни и дренажни продукти. За тази цел Alfa Alfa Energy S.A. е установила дълготрайни бизнес партньорства с известни международни фирми в строителния сектор, като:

  • Nophadrain (Нидерландия) – дренажни композити и системи за зелени покриви, паркинг-покриви и пешеходни зони
  • Italprofili (Италия) – покривни аксесоари
  • Danosa (Испания) – PVC хидроизолационни мембрани
  • Freundberg Politex (Италия) – геотекстили
  • Beco Bermüller – геосинтетика, геотекстили и геотехнически строителни материали

02 1
01 2
06 1

НАШАТА ИСТОРИЯ

1962

Основаване на ESHA Hellas S.A. (ЕСХА Гърция)  от холандската фирма Smid&Hollander b.v. (ESHA  Holding
B.V.) и гръцки предприемачи в Аспропиргос Атика, Гърция.

1995

ESHA Hellas S.А. е регистрирана на стоковата борса в Атина.

2000

Гръцката компания Alfa Alfa Holdings Group придобива 42% от ESHA Hellas S.A.

2001

ESHA Hellas S.A. придобива 50 % от ESHA Holding B.V.

Основаване на ЕСХА България ООД като дъщерно дружество на ESHA Hellas S.A.

2002

ESHA Hellas S.A. придобива 100% от холандската ESHA Holding B.V. и е преименувано на Alfa Alfa Energy S.A., като дъщерно дружество на Alfa Alfa Holdings Group.

2004

Холандското дружество ESHA Holding B.V. е придобито от Icopal Group и се отделя от Alfa Alfa Energy S.A..

Alfa Alfa Energy S.A. участва във всички големи хидроизолационни и инфраструктурни проекти при подготовката на Олимпийските игри в Атина през 2004 г., с продукти и системи с търговската марка ЕСХА.

2008

Нова ера за Alfa Alfa Energy S.A.. Динамично навлизане в зелените технологии за производство и прилагане на хидроизолационни и топлоизолационни системи за строителни и пътно-строителни проекти.

2010

Alfa Alfa Energy S.A. е придобита от гръцки банков фонд, разработващ и произвеждащ
нови продукти и системи за постоянно променящите се нужди и изисквания на съвременния свят.

ГАЛЕРИЯ

Сертификати

8B

Производството на продуктите ЕСХА се извършва при внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 и система за управление на околната среда ISO 14001, както и в съответствие с най-новите Европейски норми и изисквания. Сертифицирана е също и система за производствен контрол от европейски нотифициран орган, а всички продукти на ЕСХА са преминали първоначално изпитване на типа с потвърдено съответствие от независими лаборатории и организации и притежават СЕ маркировка. маслини

Моля, свържете се с нас, за да Ви бъдат предоставени необходимите сертификати и декларации за експлатационни показатели.