Зелени покриви, паркинг-покриви и пешеходни зони

Нашите градове стават все по-застроени и натоварени, а свободните и зелени пространства – все по-ограничени. Един начин за справяне с проблема е да се осъзнаят необходимостта и ползите от оползотворяването и „подреждането” на тези площи. Добър пример за това са многоетажните паркинги и жилищни комплекси с озеленени покриви в комбинация с пешеходни зони за разходки и отдих. Това осигурява както нови пространства, но също така и по-привлекателна среда и качество на живот.

Интензивните зелени покриви 

Интензивните зелени покриви изглеждат по същия начин, както нормалните градини – с тревна площ, разделителни елементи, засадени разнообразни растения и дървета. Това, разбира се, поставя специални изисквания към структурата на растителността и дренажния слой. Поради високото тегло (от 300 кг/м2) и височината на целия пласт от най-малко 20 см, Nophadrain разработи специални дренажни системи, които могат да издържат на тези екстремни натоварвания. Интензивните зелени покриви често се комбинират с пешеходни зони или дори пътна настилка (напр. върху покрива на подземни паркинги).

Основни характеристики на интензивните зелени покриви са:

 • Също както при нормална градина, растителността се нуждае от редовна поддръжка;;
 • Голяма свобода по отношение избора на растителност и оформление;
 • Минимум 210 мм височина;;
 • Високо постоянно натоварване: от 280 кг/м2, включително растения2
 • Сравнително високи разходи за инсталиране и поддръжка;
 • • Лесни за комбиниране със зони за пешеходен и автомобилен трафик.

Този тип покривна растителност, обаче, е възможна за инсталация само, ако предварително е била заложена при проектирането на покривната конструкция.

Система „Интензивен зелен покрив” на Nophadrain е изградена, както следва:

intensroof

Екстензивните зелени покриви се проектират и изпълняват с растителност, която се развива самостоятелно, без необходимост от специални грижи и поддръжка, като треви, мъхове, седуми, билки и др. Растенията остават ниски и покриват земята като цветен килим. Екстензивните зелени покриви не са подходящи за интензивна употреба и натоварване. Преминаването по тях е ограничено само за инспекция или поддръжка.

Основни характеристики на  екстензивните зелени покриви са:

 • Минимална поддръжка (средно два пъти годишно);
 • Лесни за инсталиране и с по-малка височина (от 70 мм
 • Ниско натоварване на покрива: от 30 кг/м², включително растенията
 • Растителността е изключително устойчива на променливи метеорологични условия (вкл. ниски температури, засушаване и др.);
 • Растенията не се нуждаят от почти никаква вода или наторяване;
 • Ниски разходи, както за монтаж, така и за поддръжка

Детайл на система „Екстензивен зелен покрив” на Nophadrain

Паркинг-покриви

Системите „Паркинг-покриви” на Nophadrain осигуряват изключително лесно и надеждно изграждане на паркинг зони върху покривни конструкции. Те позволяват удобно съчетаване с интензивна растителност, като по този начин се сливат безпроблемно в околната среда и създават нови възможности за оптимално използване на наличното пространство.
Изключително високата якост на натиск на системите „Паркинг-покрив” ги прави подходящи не само за трафик на леки коли (клас 2 на натоварване), но и за достъп на тежкотоварни и аварийни автомобили от най-високия клас 3 на натоварване.
Системите „Паркинг-покрив” на Nophadrain за леки автомобили са приложими при следните натоварвания:

 • Натоварване на ос: 100 кРа;
 • • Натоварване на колело: 5 кРа предна ос и 7,5 кРа задна ос

Системите „Паркинг-покриви” на Nophadrain за леки автомобили са приложими при следните натоварвания:

 • Натоварване на ос: 10 кРа предната ос и 15 кРа задна ос;
 • Wheel налягане: 5 кРа предна ос и 7,5 кРа задна ос.

Системата „Паркинг-покриви” на Nophadrain на Nophadrain за товарни и аварийни автомобили са приложими при следните натоварвания:

 • Натоварване на ос: 100 кРа;
 • Натоварване на колело: 50 кРа
  Детайл на систем „Паркинг-покрив” на Nophadrain

  parkroof 1
 • Пешеходни зони

  Системите „Пешеходен покрив” на Nophadrain осигуряват оптимално използване на покривните пространства. Задължително условие, обаче, е архитектите и проектанти да вземат предвид още на етап проектиране допълнителните изисквания към конструкцията, наложени от инсталацията на подобен тип покриви.

  Детайл на система „Пешеходен покрив” на Nophadrain

  pedestroof

  Повече за зелните покриви ->