Бъдещето е зелено: Визията на ЕСХА България за устойчиви покривни решения

устойчиви покривни решения ЕСХА България

 

 

Все по-прегряващите градове, от една страна, и увеличаването на проливните дъждове, наводненията и намаляването на нивото на подземните води, от друга, създават проблеми за агломерациите. Това е ясен знак, че екологията на водния цикъл е сериозно нарушена в резултат от изменението на климата. Това е и моментът, в който необходимостта от устойчиви покривни решения е налице. Много местни власти вече се занимават с този проблем и не са малко европейските градове, които са създали програми за пряко финансиране или индиректно стимулиране и подпомагане изграждането на зелени покриви! Голяма част от архитектите и изпълнителите в сектора на зелените покриви също са много заинтересовани от решения и мерки, насочени към намаляване на въздействието на изменението на климата с цел създаване на зелено бъдеще.

Каква е визията на ЕСХА България за зелено бъдеще?

От началото на човечеството повечето обитаеми земи на нашата планета  първоначално са били обширни райони с гори или тревиста растителност. С течение на времето обаче, вследствие на човешката дейност – култивирането на необработваеми земи, обезлесяването и урбанизацията – голяма част от тези биоразнообразни пейзажи са заменени от селскостопански, градски и индустриални зони. Сега нашите градове са предимно доминирани от бетон и асфалт. Градовете и сградите са проектирани по начин, при който растителността често се пропуска, което за съжаление ни лишава от присъщите й предимства.

В продължение на десетилетия асфалтът, бетонът, стъклото и други непроницаеми повърхности, създадени от човека, са играли и продължават да играят една от главните роли в нарушаването на биоразнообразието, разхищаването на вода и енергия, засилването на ефекта на градския топлинен остров и намаляването на качеството на въздуха в нашите градове.

За щастие нашият свят се променя. През последните години се наблюдава появата на глобална „зелена съвест“, която тласка потребителските, търговските, бизнес и индустриалните сектори към по-екологични практики. За строителната индустрия зелената архитектура се очертава като ключ към изграждането на бъдещето. Днес тя е повече от просто тенденция за устойчивост, тя е нов подход, който подкрепя устойчивото екосъобразно градско развитие за бъдещите поколения.

Все по-ясно се наблюдава и установява, че интегрирането на зелена архитектура създава градове, които предоставят допълнителен набор от социални, икономически и екологични ползи. Все повече сгради се „озеленяват“ успешно по света. Проектите на сгради все по-успешно включват зелени елементи в основата си, а много съществуващи сгради се преоборудват с по-екологични елементи.

Един от начините, по който повече градове включват зелена архитектура, е чрез зелени покриви. Зеленият покрив е покривна повърхност, частично или напълно покрита с лека растителна среда и растения, засадени върху хидроизолационни, дренажни и водозадържащи системи, чрез които може да се улавя, съхранява, обработва и използва повторно вода. Освен че ни доближава до природата, структурата на зеления покрив основно имитира естествения воден цикъл на Земята, като ни помага да управляваме по-добре ресурсите и да пестим разходи.

Тъй като стремежът към по-зелено бъдеще вече е осъзнат и повсеместен, зелените покриви представляват ясен, многостранен подход към устойчивостта на климата в градските райони. Те съществуват от векове, но така и не са успели да постигнат широкомащабно приемане, което би ги превърнало в повсеместен инструмент за подобряване на устойчивостта на климата в градовете. Те носят множество допълнителни предимства – намаляване на замърсяването и улавяне на въглероден диоксид сред много други – които отразяват холистичен, справедлив подход към поддържането на градовете прохладни и чисти.