Пътни битумни емулсии

Предназначени са за битумен разлив и връзка между конструктивни асфалтови пластове, за битумен разлив при ремонти и възстановяване на пътните настилки, повърхностна обработка на пътища, производство на студени асфалтови смеси и т.н.

Битумните емулсии се произвеждат от битум, фино диспергиран във вода с помощта на специализирана инсталация, която надробява битума на фини частици във водата с помощта на емулгатор. В зависимост от емулгатора битумните емулсии се разделят на анионни (с отрицателно заредени битумни частици) и катионни (с положително заредени битумни частици) битумни емулсии. В зависимост от скороста на свързване с материала се разделят на бавно, средно и бързоразпадащи се битумни емулсии.

ΚΕ-1 Бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с нисък вискозитет, с 55-60% съдържание на битум, подходящ за връзка между асфалтови пластове.

ΚΕ-2 Бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с по-висок вискозитет, с 60-65% съдържание на битум, подходящ за запечатващи слоеве и повърхностна обработка, когато се изисква по-нисък вискозитет.

ΚΕ-5 Средно бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с нисък вискозитет, с 55-60% съдържание на битум, подходящ за импрегниране на пътни основи.

АΕ-5 Бавно разпадаща се анионна битумна емулсия с по-висок вискозитет, с 60-65% съдържание на битум, подходящ за запечатващи слоеве и повърхностна обработка.

road1

Полимер-модифициран битум

В сравнение с традиционните пътни битуми, полимер-модифицирания битум (ПмБ) е предназначен да осигури по-добро сцепление с каменната фракция, по-голяма устойчивост на пътната настилка срещу изронване и коловозообразуване и пукнатини съответно при високи и ниски температури.

EshaPrene / EshaPrene XS е висококачествен еластомерен битум за приложение в пътното строителство, модифициран с SBS термопластични полимери. Осигурява направата на асфалтова настилка с отлични физико-механични свойства, предназначена за пътища с висока ефективност и изисквания за тежък трафик в условията на високи температурни колебания.

Предимствата при използване на ПмБ в пътното строителство са:

 • Подобряване сцеплението между свързващо вещество и агрегати, увеличена износоустойчивост на пътната настилка;
 • Подобряване устойчивостта на асфалтовата настилка срещу остатъчни деформации (коловозообразуване) вследствие високи температури или тежък трафик;
 • Подобряване пукнатиноустойчивостта на асфалтовата настилка при ниски температури;
 • Повишена устойчивост на стареене;
  Намаляване честотата на пътните ремонти, респ. намаляване разходите по поддръжката на пътя;
  По-дълъг експлоатационен срок..

  road2
 • Мостови Хидроизолации

  EshaGum SP

  Хидроизолация на пътни съоръжения: Мостови конструкции, шлицови стени, шахти, водосточни тръби

  EshaGum SP е полимер-модифицирана пластомерна (APP -10 °C) хидроизолационна битумна мембрана, армирана с високоякостен Spunbond полиестер, специално проектирана за приложение като мостова хидроизолация.

  EshaGum SP притежава и при доставка се придружава от:

  Декларация за експлоатационни показатели, издавана от производителя на базата насертифицирана от европейски нотифициран орган система за производствен контрол със сертификат за съответствие 1020-CPD-010021423;
  Сертификат за контрол № РПК IV-81/01.06.2010, придружен с Протокол за контрол наматериали за хидроизолация, осъществен в съответствие с изискванията на ТС на НАПИ 2009 г. от акредитиран орган за контрол от вида С при ЦЛПМ при АПИ;
  Сертификати ISO 9001, ISO 14 001;
  Указания за приложение, гаранционна карта, технически карти и др.

  road4

  Esha-Izoton

  Битумни, горещо полагани хидроизолационни продукти за мостове

  Esha-Izoton – методът се използва за хидроизолиране на стоманобетонни мостове преди полагането на асфалтова настилка. Поради факта, че се прилага в горещо състояние в течна форма, Esha-Izoton демонстрира отлична адхезия дори и в случаите, когато повърхността на мостовата конструкция не е гладка или равна.

  Системата Esha-Izoton се състои от:

  тънък слой от Esha-Izoton грунд, който е произведен на база битум, пречистени еластомерни полимерни добавки, специални пластификатори и разтворители. Esha-Izoton грундът е под формата на битумна емулсия;
  слой от перфориран стъклен воал;
  основен хидроизолационен слой Esha-Izoton и ситна битумизирана фракция чакъл.

  road6

  Esha-Izotex

  Битумни, горещо полагани хидроизолационни продукти за мостове

  Esha-Izotex – специален битумен композит, модифициран с полимери и пълнители, който се използува за защита от корозия на стоманени мостови ортотропни плочи. Прилепва идеално на почистени чрез бластиране и грундирани повърхности. Не се втечнява в условията на високи летни температури. Композитът е устойчив на ниски температури до -25 °C.

  Предимства на система Esha-Izotex:

 • Отлична адхезия между металната повърхност и асфалтовите пластове;
 • Термални напрежения в резултат от разликите в коефициентите на топлинно разширение са неутрализирани в зоната на биумния мастик;
 • Наличието на евентуални пукнатини в асфалта не засягат целостта на слоя Изотекс. Така корозията на стоманената повърхност е трайно възпрепятствана.

  Esha-Izotex е еднакво приложим при всички видове горещо валцуван асфалтобетон и сплитмастик асфалт.

  Системата Esha-Izoton се състои от:

 • тънък слой грунд (Есха Праймекс, Есха Лак 50 С);
 • основен хидроизолационен слой Esha-Izotex и ситна битумизирана фракция чакъл./p>
  road7