Топлоизолационни плочи от ексрудиран полистирен /XPS/

Esha Marsipus XPS
  • Висока топлоизолационна способност
  • Доказана икономичност
  • Бързо изплащане на стойността на топлоизолацията
  • Защита на околната среда
  • Влагоустойчивост
  • Висока якост на натиск

Топлоизолацията от екструдиран полистирен е съвременният отговор на екологично осъзнатия потребител за икономия на природни ресурси и енергия и за намаляване на емисиите на газове (CO2), допринасящи за парниковия ефект.

Това се постига чрез намаляване на топлинните загуби на сградите, което се осигурява главно чрез ниския коефициент на топлопроводимост на използвания топлоизолационен материал, придавайки добавена стойност на всяка нова или съществуваща постройка. По този начин се отговаря на изискванията на времето за икономии и разумно използване и опазване на енергийните източници и уважение към околната среда.

ЕСХА, отговаряйки на горните изисквания и прилагайки своите опит и ноу-хау, както в света на хидроизолациите (мембрани, течни продукти и пълнители на фуги), където от няколко десетилетия е водещ производител в Европа, така и в областта на топлоизолацията (топлоизолационни пенополиуретанови плоскости Вапотерм), създаде серията топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен Esha Marsipus XPS.

Esha Marsipus XPS е топлоизолационен материал със затворена клетъчна структура. Като суровина за неговото производство се използва полистирен, който се експандира чрез употребата на приятелски към околната среда газове, свободни от хлорфлуоркарбонати (CFC), и в последствие се екструдира на плоскости с различни дебелини, вид и сечения.

Производственият процес се осъществява в напълно развита технологично производствена единица с електронни системи за контрол, гарантиращи постоянни технически характеристики и свойства, отговарящи на най-строгите стандарти, съгласно традиционното качество на продуктите ЕСХА.

.