НАГРАДА ЗА ТИПОВ СПИРКОВ НАВЕС С ОЗЕЛЕНЕН ПОКРИВ Проектант: А И А АРХИТЕКТИ, арх. Ангел Захариев

Picture11

Проект за озеленена спирка печели първа награда в конкурса на Архинова 2022 в категория “Елементи за градска среда”.

https://archinova.bg/winner/679?fbclid=IwAR3DL7o5saHh3jioLp_UzGfVfezOqtMo93Y5QyiJpegQ7yNYm6tkOOyDVXA

По идея и цялостна концепция на инж. Орлин Илиев („Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“), съгласно система „Екстензивен зелен покрив“ на фирма ЕСХА България ООД, предсатвител на Nophadrain® (Нидерландия).

Архитект: арх. Ангел Захариев и арх. Юлиана Маркова, А и А Архитекти ООД

Конструктор: инж. Георги Колчаков, Бета Консулт

Ландшафтен архитект: Александра Ангелова, Ти Ейч Консултинг ООД

Дренажен композит и водозадържащ панел Nophadrain®: инж. Мирослав Минчев, ЕСХА България ООД

Екстензивен субстрат и седумен килим: Дарий Кръстев, Инова Топ Грийн ЕООД

Типовият навес с озеленен покрив очаква одобрение от Направление „Архитектура и градоустройство към Столична община.