БИТУМНИ МЕМБРАНИ

ESHADIEN P-AL-4,0 kg Полимер-битумна мембрана (SBS -20 °C) алумиеново фолио

198.00 лв. Цена с ДДС:

Горна страна

Алуминиево фолио 60 μm

Армировка

Високостабилен полиестер

Размери на ролката

1 X 10 м.

Код на продукта

3576