ЕСХА подкрепи издаването на Ръководство за зелени покриви

покриви ЕСХА България 1

Заедно с добре познатите на българския пазар хидроизолационни материали, ЕСХА България ООД предлага ексклузивно и иновативните дренажни системи за изграждане на зелени покриви (покриви-градини), паркинг-покриви и пешеходни зони на Nophadrain® (Нидерландия).

Във връзка с тази своя основна дейност, ЕСХА България ООД с голямо желание и отговорност подкрепи и спомогна за издаването на първото в България техническо “Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” съставено от инж. Орлин Илиев (https://zelenipokrivi.bg/)

Редакционен съвет:
– проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор;
– доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност;
– ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати;
– проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част Пътно строителство;
– ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство;
– гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК.

 

Това специализирано издание има амбицията и успешно запълва една многогодишна празнина у нас в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради.

Зелените покриви са детайлно разгледани в техните две разновидности – екстензивни и интензивни. Изяснена е тяхната структура, функцията на отделните конструктивни слоеве, като е уточнен и конкретният вид на хидроизолационната система.

Паркинг-покривите също навлязоха у нас в последните две-три десетилетия предимно при строителството на някои видове търговски и административни сгради. В процеса на проектирането им са използвани предимно чуждестранни фирмени ноу-хау и материали поради липсата у нас, както на нормативни документи, така и на традиции и опит в тази област. В ръководството за този вид покриви са разработени детайли за тяхната структура със завършваща паважна настилка, предвидена за среден и тежък автомобилен трафик (включително в съчетание със зелен покрив), както и с паважна настилка за пешеходни зони с лек трафик.

Инж. Орлин Илиев (който е и дългогодишен директор на ЕСХА България в периода от създаването на фирмата през 2001 до 2011 г.) е натрупал значителен практически опит в проектирането и изпълнението на такива видове използваеми покриви.

Благодарение на това, както и на отличното и задълбочено познаване на най-добрите световни практики и постижения в тази област, в ръководството са синтезирани и предложени на българските проектанти и строители методи и решения за изграждане на зелени покриви и паркинг-покриви с повишена експлоатационна надеждност и дълготрайност.

ЕСХА България ООД има готовност (при разполагаема наличност) да предостави при поискване на заинтересовани представители на професионалната общност – проектанти, ландшафт-архитекти и строители, както Ръководството, така и допълнителна информация и консултация относно проектирането, доставката и изпълнението на зелени покриви, паркинг-покриви и пешеходни зони с дренажните системи Nophadrain®

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *