Какво е зелен покрив?

покрив от ЕСХА България

Зелени покриви – иновация в градската инфраструктура

Човечеството е изправено пред бързи промени в следствие на технологиитеизчерпването на ресурсите, замърсяването и кризите на климата и биоразнообразието. Отговорите, вдъхновени от иновациите, се подхранват от човешката креативност, интелигентност и нужди – но дали сме достатъчно мъдри, за да се адаптираме достатъчно бързо? Представяме Ви една идея, превърнала се в решение на проблема с липсата на зелени площи – зелените покриви – начин, по който можем да създадем тревно пространство над земята!

Зелените покриви – концепция, вдъхновена от природата

Доскоро непознати и рядко срещани у нас, зелените покриви и изобщо озеленяването на сградите (вертикално и покривно) имат своята дълга история в северноевропейските държави, която засвидетелства ползите и практичността им. Най-много зелени покриви могат да се видят в Шотландия, Скандинавските страни и Исландия. Добрата новина е, че вече дори има държави, в които изграждането на зелени покриви е включено от законодателната система. Бавно, но сигурно, те започват да навлизат и в България и стават все по-предпочитани, което дава оптимистична прогноза за инфраструктурата в бъдеще!

Системата за зелен покрив не представлява конструкция, различна от тази на традиционните покриви, а е разширение на вече съществуващия покрив. Тя включва:

  • висококачествена хидроизолация
  • система за отблъскване на корените
  • дренажна система
  • филтърен геотекстил
  • лека растителна среда
  • растения

Иновативни и много оригинални, зелените покриви са все по-предпочитани, защото са едновременно функционални, стилни и променят цялостния естетически вид на сградата. Срещат се още под наименованиятаживи покриви“, „покривни градини“ или „еко покриви“.  Също така, те успяват да се наложат като основен и адекватен метод и във връзка с реализирането на изискванията от Европейската концепция за зелена инфраструктура в архитектурата и строителството.

Зелените покриви не са аналог на типичната покривна градина, при която самостоятелно се засаждат различни видове растения поединично в отделни съдове. Те са по-скоро покриви, върху които има мащабно разположена подходяща растителност с цел осигуряване на озеленяване в градски среди, придаване на модерен и оригинален естетически вид и повишаване екосъобразността на сградата.

Устройство на зеления покрив

В конструкцията на всеки зелен покрив задължително присъства дренажна мембрана. Тя е изградена от множество вдлъбнатини, които спомагат за осъщестяването на два процеса – отвеждат излишната влага надолу и едновременно с това успяват да съхранят някакво количество от нея, което ще е нужно за поддържането на оптимална влажност за растенията. Едновременно с това, мембраната не позволява прорастване на корените на засадените растения.

Различните видове зелени покриви имат различна необходимост от поддръжка и различни функционалности.

При всички от тях се подбира подходяща растителност, която е непретенциозна и изисква минимални грижи. Възможно е зеленият покрив да бъде направен както от нискорастящи еднотипни растения (например мъх, седум, треви), така и в него да бъдат засадени малки храсти, дръвчета, билки и всякакви разнообразни растителни видове. В зависимост от вида зелен покрив и неговата дълбочина се подбират и растения, които биха могли безпроблемно да виреят в такъв тип почвен слой. При всички зелени покриви, растителността е много устойчива на променливи метеорологични условия.Това от своя страна гарантира високо качество и сигурност в дългосрочен план, че при обстоятелства, независещи от човешкия фактор, структурата на зеления покрив няма да бъде нарушена.

Технологиите за зелени покриви не само осигуряват на собствениците на сгради доказана възвръщаемост на инвестициите, но също така представляват възможности за значителни социални, икономически и екологични ползи, особено в градовете, където растителността и зелените площи драстично са намалели.