Системи NOPHADRAIN® за зелени покриви, паркинг-покриви и пешеходни зони

покриви ЕСХА България

Заедно с добре познатите на българския пазар хидроизолационни продукти и системи с марка ESHA, ЕСХА България ООД предлага ексклузивно и иновативните дренажни системи за изграждане на зелени покриви, паркинг-покриви и пешеходни зони на Nophadrain® – Холандия.

С използването на тези системи се реализират атрактивни архитектурни решения – плоски покриви с атрактивни градини, подземни и многоетажни паркинги със зелени покривни площи, пешеходни алеи и площадки, като същевременно се постигат и по-глобални цели като управление на дъждовните води, редуциране на шума, пестене на енергия, намаляване на парниковия и топлинен ефект, както и цялостно повлияване върху ефекта на глобалното затопляне.

ЧАСТ 1

ЕКСТЕНЗИВЕН ЗЕЛЕН ПОКРИВ

Видовете, приложенията и предимствата на зелените покриви са представяни многократно и вече са достатъчно популярни дори сред по-широката и  непрофесионална публика. В резултат на вече натрупаната дългогодишна практика и проведени изследвания е безспорно установено благоприятното влияние (в екологичен, социален, естетически и др. аспекти) на покривното озеленяване върху бързо променящата се градска среда.

Фирма ЕСХА България от години предлага на пазара системите за интензивни и екстензивни зелени покриви на холандската фирма Nophadrain®. Но докато проектирането и изпълнението на интензивни зелени покриви върху различни части на сградата (покриви, тераси, пространства над подземни гаражи и т.н.) е все по-често срещано явление, то някак незаслужено екстензивното покривно озеленяване остава на заден план.

Разбира се, „пренебрегването” на екстензивния зелен покрив в голяма степен може да се обясни с редица неблагоприятни фактори, като напр. рестриктивната нормативна база, по-ограничения обхват на приложение (изпълнява се предимно върху неизползваеми покривни площи), неголямото разнообразие и атрактивност на използваните растителни видове и др. Въпреки това, екстензивното покривно озеленяване доказано предлага някои ползи, свързани с възможностите за масовото му използване, лесното и бързо инсталиране и икономична поддръжка.

Система „Екстензивен зелен покрив“ (Nophadrain® – Холандия)

1 1

Екстензивният зелен покрив е напълно естествена форма на покривно покритие, при което се използват устойчиви на суша и други неблагоприятни условия растения, почти неизискващи грижи и поддръжка. Предвидените за употреба растения са самовъзпроизвеждащи се, преобладаващо нискорастящи, гъсто засадени и високоадаптивни, за да оцелеят в относително екстремни климатични условия – суша, слънце, вятър, студ и др. В идеалния случай растенията произхождат от централноевропейската флора, въпреки, че при избора им трябва да се вземат под внимание регионалните различия и местни климатични особености. В общия случай, не е необходимо залагането на напоителна система, въпреки, че по време на ранните етапи на развитие на растенията, може да се наложи по-интензивно напояване за подпомагане на покълването и първоначалния им растеж.

2

 

 • Основни характеристики на екстензивен зелен покрив

Дълбочина на системата > 71 мм;
Минимално тегло              > 95 кг/м² (или от 30-50 кг/м² при замяна на субстрата със специален водозадържащ панел от каменна вата);
Ограничена селекция на растенията – седуми;
Икономичен за инсталиране и поддръжка;
Лесен за монтаж;
Възможност за изграждане на склонове до 45°;
Обикновено не се комбинира с твърди настилки, трафик зони, декоративни елементи и конструкции (hard landscaping);

 • Кой и защо избира екстензивен зелен покрив ?

Клиент/потребител – поради природосъобразно / екологично съзнание и култура. Това се случва рядко, тъй като увеличава разходите за строителство, без да увеличава жизненото пространство, т.е. възприема се като лукс.
Законодателство – няма законодателство, което да налага изграждането на зелени покриви; В някои държави има препоръки и/или стимули.
Архитект – поради естетическо и/или емоционално и/или природосъобразно съзнание (усещане).

3 1

 

 • Структура на екстензивен зелен покрив

При изграждане на система за екстензивен зелен покрив се използва многофункционалният CE маркиран дренажен композит от серията ND 4+1, а в някои случаи, като наклонени покриви или олекотени покривни конструкции – съотв. дренажи от сериите ND 100 или ND 200. Височината на цялата система е малка, като започва от 70 мм, а теглото от 100 кг/кв.м. Теглото може да бъде намалено допълнително чрез замяна на почвения слой с панел от минерална вата ND SM50 Substrate panel. Използваната растителност трябва да е от екстензивен тип (седуми, треви, билки и др.), които не изискват големи грижи и разходи за напояване и поддръжка. Препоръчва се използването на готови предварително култивирани вегетативни рогозки с комбинация от няколко растителни вида, подбрани в зависимост от локалните климатични условия.

 

extensroof

 

 1. Хидроизолационна система ЕСХА
 2. Коренова бариера:5

ND WSB-50/80 Root barrier, противокореново LDPE фолио с дебелина 0,5 или 0,8 mm, в съответствие с FLL;

Техн. характеристики:
Материал:    модиф. полиетилен ниска плътност (LDPE)
Цвят:             черен
Дебелина:     0,5 mm / 0,8 mm
Тегло:            475 g/m2 / 760 g/m2

*Използването на отделен пласт за коренова защита не се изисква в случаите, когато използваните хидроизолационни мембрани са кореноустой

6 1

чиви (напр. EshaGum B2 Antiroot, EshaDien B2 Antiroot и др.).

 1. Дренажен слой

ND 4+1 / ND 4+1 h, трислоен дренажен композит с дебелина 12,5 mm / 17,5 mm.

Техн. характеристики:

Материал на композита:              полистирен (HIPS)
Материал на филтърен слой:      полипропилен 140 g/m2
Материал на разделителен слой: полипропилен 125 g/m2
Тегло:                                                880 g/m2 / 1 140 g/m2
Капацитет воден резервоар:       3,6 l/m2 /4,3 l/m2
Якост на натиск:                            700 kN/m2 / 450 kN/m2
Дренажен капацитет:                    в съотв. с BS ЕN ISO 12958

СЕ-маркираните (EN 13252) иновативни дренажни системи Nophadrain® се произвеждат от високоякостен полистирен (HIPS – high impact polystyrene), вместо от масово използвания полиетилен с висока плътност (HDPE), който деформира при продължително натоварване. По този начин се гарантира изключително висока якост на натиск на дренажните композити и се осигурява постоянен дренажен капацитет за дълъг експлоатационен период (50 години, в съответствие с DIN 4095). Допълнително предимство е фабричното интегриране на няколко слоя – защитен (разделителен), дренажен и филтриращ, в един общ дренажен елемент. Дренажният композит е на рула, което гарантира бърза, лесна и удобна инсталация на три слоя едновременно.

 1. Субстрат-панели

ND SM-25 / ND SM-50, водопоглъщащ панел от хидрофилна каменна вата с дебелина 25 mm или 50 mm.

8

Техн. характеристики:

Плътност:                                    ок. 80 kg/m3
Капацитет воден резервоар:      ок. 15/30 l/m2
Въздушен обем:                          ок. 16%
pH-стойност:                                7-8
Тегло:                                            сух 2/4 kg/m2, водонапит 17/34 kg/m2

При екстензивните зелени покриви субстрата може да бъде заменен с ND SM-25 или с ND SM-50 субстрат панели (одобрени от FLL-Green Roof Guideline 2008). Поради ниското си тегло, субстрат панелите, произведени от хидрофилна (водоабсорбираща) минерална вата са идеални за използване при конструиране на леки зелени покриви.

ND SM субстрат панелите в комбинация с растителни рогозки намаляват общото тегло на екстензивния зелен покрив до ок. 30 кг/м2 (при ND SM-25) и до ок. 50 кг/м2 (при ND SM-50). Когато се използва ND SM-25 субстрат панели  се очаква допълнителна поддръжка (наторяване и поливане) поради малката конструктивна височина.

100%-то минерално съдържание и висока плътност дават на тези субстрат панели висока степен на издръжливост, заедно със структурната стабилност. Това прави тези панели идеални за изграждане на екстензивен зелен покрив върху скатни покриви – докато гранулираният субстрат може да се плъзне, панелите от минералана вата остават на място (при наклон на покрива над 15° трябва да бъдат предприети структурни мерки).

Високата способност за задържане на вода от панелите от минерална вата  позволява засаждането на по-взискателна растителност.

Предимства:

 • бърза и лесна инсталация
 • ниско тегло
 • висока способност за задържане на вода
 1. Гранулиран субстрат

9ND DGS-E Growing Medium extensive, почвен субстрат, със

съдържание на органични и минерални компоненти (lava, humus, pumice, tuffstone with zeolites), в съответствие с  FLL директива.

Техн. характеристики:

Състав:                                             смес от органични и минерални компоненти
Тегло – сух:                                     ок. 0,95 t/m3
Тегло – водонапит:                        ок. 1,4 t/m3
Капацитет за задържане на вода: > 44 об.%
Слягане:                                          ок. 15%
pH-стойност:                                  5-7,5

Състава на субстрата е изключително важен за здравето и растежа на растенията. Субстратът трябва да е в състояние да задържа необходимото за развитието на растенията количество вода, като същевременно позволява постепенното оттичане на всеки излишък към дренажния слой.

Субстратът за екстензивен зелен покрив трябва да има ниско съдържание на органични материали (≤ 65g/l) за сметка на по-високото съдържание на минерали, за да се сведе до минимум възможното свиване на субстрата по време на продължителни сухи периоди (което ще изисква и редовно „попълване“) и последващо увреждане на корените.

Дебелината на слоя субстрат се определя от необходимостта на растенията от вода, хранителни вещества и кореново пространство:

Тип растителност Дебелина на субстрата,

mm

Мъхове и седуми 60 – 80
Седуми, мъхове и тревисти растения 60 – 100
Седуми, тревисти растения и треви 100 – 150
Треви и тревисти растения 150 – 200

*Точните изисквания за субстратите са определени от FLL-ръководството за зелени покриви (2008).

 1. Вегетативни (растителни) рогозки

10 1

ND Vegetation Blanket (Sedum/Herbs/Grasses) – предварително култивирани подложки от 5-8 вида седуми, тревисти растения и треви с минимум 85% покритие.

Техн. характеристики:

Носеща основа:                              кокосова мрежа с пластмасова основа
Покритие:                                        мин. 85%
Видове седум:                                селекция от мин. 5 вида
Дебелина:                                        20 – 40 mm
Тегло:                                               10 kg/m2, водонапита 15 kg/m2

Растителните рогозки трябва да се положат върху основата в рамките на 48 часа от доставката. Когато е необходимо рогозките да се съхраняват временно, то това да става на хладно, сухо и сенчесто място, тъй като растителността може да се повреди, ако навитите рогозки прегреят. За най-добро покритие рогозките трябва да се припокриват най-малко с 25 мм. Когато се приключи с полагането, трябва да се напоят до насищане.

 

11 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *